fbpx

Wat is een e-Attest?

Na een raadpleging ontvang je van je zorgverlener een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat bezorg je aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging kan terugbetalen. 

Door de digitalisering kunnen tandartsen er voor kiezen om dat getuigschrift zelf elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat getuigschrift is het eAttest.

Je betaalt het volledige bedrag aan je tandarts en moet zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen. Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld tussen je tandarts en je ziekenfonds. 

Je tandarts zal je een ontvangstbewijs geven. Dit moet je niet indienen bij je ziekenfonds. Hou het bewijs bij tot de tegemoetkoming op je rekening staat of indien je aanspraak maakt op een aanvullende terugbetaling van een extra verzekering. Met het ontvangstnummer dat op het bewijs staat, kan je ook informatie over de terugbetaling opvragen bij je ziekenfonds.

Voordelen? 

  • Milieuvriendelijk 
  • Terugbetaling gebeurt automatisch én sneller 
  • Geen kans om papieren getuigschrift te verliezen 
  • Minder administratie, zowel voor de zorgvertrekker als de mutualiteit

Bron: https://www.cm.be/wat-te-doen/ziekte-ongeval/terugbetaling-ziektekosten/eattest